Beursgang Google niet zonder risico's

De eerste regels van de prospectus vatten het perfect samen. ,,Google is geen gewoon bedrijf en we zijn ook niet van plan dat te worden.'' Geheel indachtig deze lijn heeft de beursgang van de internetzoekmachine, die een waarde vertegenwoordigt van 2,7 miljard dollar, een vorm gekregen die een breuk inhoudt met de traditie. Verreweg het meest onorthodoxe onderdeel is een plan om het traditionele proces van waarborging door banken te omzeilen door de aandelen via een veiling rechtstreeks aan het publiek te verkopen. Als dat plan slaagt, is het niet overdreven te stellen dat het bedrijf dat het gebruik van internet heeft gerevolutioneerd, ook de manier waarop Wall Street zaken doet kan veranderen.

Maar dat is nog helemaal niet zeker. Het veilingproces – waarbij de uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald door wat beleggers over hebben voor hun stukje van Google – is niet zonder risico's. Het grootste gevaar is de mogelijkheid dat beleggers ten prooi vallen aan de 'vloek van de winnaar', de vrees dat ze bij een te laag bod buiten de prijzen zullen vallen en ze daarom veel te hoog inzetten, om vervolgens de waarde van hun aandelen kort na de toewijzing gigantisch te zien kelderen.

Omdat het voor individuen makkelijker is aan een veiling deel te nemen dan aan het traditionele uitgifteproces waarbij banken betrokken zijn, is het gevaar groot dat het bovenstaande werkelijkheid wordt. Hele horden Google-fans zullen een graantje willen meepikken. Het is zeer waarschijnlijk dat velen van hen tot de beleggers behoren die, als hun wordt gevraagd wat duurder is, een aandeel van 10 of van 5 dollar, automatisch het eerste kiezen en niet begrijpen dat dat misschien niet klopt. Kortom, zij kiezen niet voor Google omdat ze overtuigd zijn dat de waardering juist is, maar omdat ze niet buiten de boot willen vallen bij de beursgang van het bedrijf.

Bladerend door de prospectus, met zijn Warren Buffett-achtige taal en het onophoudelijke benadrukken van de oprichters dat ze willen vasthouden aan de nukken en grillen van het bedrijf, maakt de beursgang van Google een uitnodigende indruk. Bovendien steekt Google de risico's van een veiling niet onder stoelen of banken.

Daarom zegt het bedrijf het proces zo doorzichtig mogelijk en misbruikvrij te willen houden, en behoudt het zich het recht voor om uiteindelijk voor een lagere uitgiftekoers te kiezen dan de prijs die uit de veiling tevoorschijn komt. Als je desondanks niet gelooft dat er genoeg zekerheden zijn ingebouwd, biedt Google ten slotte ook nog zijn ongebruikelijke ondernemingsbeginsel: don't be evil. Het zou wel eens kunnen dat Google werkelijk iets nieuws heeft ontdekt.

    • Rob Cox