Albatros 2

Als oud-adjunct-directeur van Electrologica werd ik gewezen op de column van Vincent Icke (W&O, 11 april). Daarin komt een niet met name genoemde directeur voor die teleurgesteld naar Zwitserland zou zijn vertrokken. Een dergelijke directeur is mij geheel onbekend; dat bij de betrokkenen enige teleurstelling heeft bestaan laat ik buiten beschouwing, maar de gedachte van een verhuizing naar Zwitserland kan alleen uit de duim van de schrijver voortvloeien. Van de technische directeuren is er één geruime tijd geleden in Nederland overleden, de tweede leeft nog: beiden waren tot het einde van hun loopbaan in dienst van Philips, eveneens in Nederland. Ook de mij goed bekende commercieel directeuren zijn evenmin naar Zwitserland vertrokken.