Zakenman De Kroes hoeft cel niet meer in

De Wassenaarse vastgoed- en vleeshandelaar Eddy de Kroes hoeft zijn celstraf van anderhalf jaar voor fraude met de invoer van vlees niet meer uit te zitten.

Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag gisteren bepaald in een kort geding dat De Kroes had aangespannen tegen de staat.

Justitie wilde dat De Kroes zijn straf uit 1987 alsnog zou uitzitten. Maar De Kroes beriep zich op een briefje uit 1992 van toenmalig officier van justitie Hans Vos, waarin stond dat zijn straf niet uitgevoerd zou worden. De officier van justitie was niet bevoegd deze toezegging te doen, zei de rechter gisteren, maar dat kon De Kroes niet weten. Die mocht er volgens de rechter op vertrouwen dat die toezegging geldig was. ,,Een burger hoeft niet op de hoogte te zijn van de organisatiestructuur binnen het openbaar ministerie.''

De vastgoedhandelaar werd in 1985 tot twee jaar cel veroordeeld voor fraude met partijen vlees met het bedrijf De Vleeschmeesters. In 1988 ging er na een gratieverzoek een half jaar van zijn straf af. Om onduidelijke redenen zat De Kroes de straf in de afgelopen vijftien jaar niet uit. In 1992 werd hij door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol aangehouden vanwege de openstaande straf, maar na een telefoontje aan Vos werd hij weer vrijgelaten. Kort daarna ontving hij van Vos het briefje. Justitie hield hem vorig jaar september alsnog aan.

Na zijn aanhouding in september legde De Kroes de brief van Vos over. Vos, tegenwoordig directeur van het bureau Prisma dat officieren van justitie opleidt, verklaarde eerder tijdens een zitting zich niets te herinneren van een dergelijke beslissing en brief. Anderen verklaarden tegenover de rijksrecherche, die de zaak onderzocht, dat het opmerkelijke besluit rechtstreeks verband hield met de aanwezigheid van commissarissen Dreesmann, Biesheuvel en Lanser in het frauderende bedrijf. ,,Die moesten uit de wind worden gehouden'', verklaarde een getuige tegenover de recherche. De vrees bestond dat over hun rollen bij de fraude meer bekend zou worden indien De Kroes naar de gevangenis moest.

De rechter zei gisteren dat het ,,opvallend is dat het geheugen van Vos belangrijke lacunes vertoont'', ook in meer recente zaken. De rijksrecherche heeft in het onderzoek in de zaak-De Kroes geen bewijs kunnen vinden dat er valsheid in geschrifte is gepleegd. De rechter concludeerde dat over de gang van zaken nog diverse onduidelijkheden blijven bestaan.