VS-leger begint met terugtocht Falluja

Amerikaanse mariniers zijn begonnen zich terug te trekken van de Iraakse stad Falluja. Een Iraakse eenheid gaat de orde handhaven, volgens een akkoord waarvan de details nog ingevuld moesten worden.

Vannacht werd er nog gevochten in en bij het 300.000 inwoners tellende sunnitische bastion ten westen van Bagdad, waarbij ook weer luchtbombardementen werden uitgevoerd. Daarbij werden twee gebouwen verwoest. Er was niets bekend over slachtoffers. Begin deze maand vielen volgens lokale bronnen honderden doden in Falluja tijdens een grootscheeps offensief door duizenden Amerikaanse mariniers. Sindsdien is een bestand van kracht dat echter regelmatig wordt geschonden.

De commandant van de Amerikaanse mariniers bij Falluja, luitenant-kolonel Brennan Byrne, verklaarde tegenover journalisten een voorlopig akkoord te hebben bereikt met Iraakse officieren over de vorming van het Falluja Beschermingsleger (FPA), dat 1.100 man moet gaan tellen. De nieuwe Iraakse legereenheid komt onder commando van een hoge officier van Saddam Husseins Republikeinse Garde, generaal Jasim Mohamed Saleh. Heel Falluja komt volgens kolonel Byrne onder controle te staan van het FPA, dat echter ondergeschikt blijft aan de mariniers. Die blijven in de omgeving van Falluja, maar buiten de stad zelf. Byrne sprak van ,,een Iraakse oplossing voor een Iraaks probleem''. Volgens een Amerikaanse officier die bij de onderhandelingen is betrokken, worden in het FPA hoogstwaarschijnlijk ook rebellen opgenomen. De VS betalen de soldij van de FPA-soldaten.

Een Iraakse functionaris die aan de onderhandelingen deelneemt, Ala Meki, zei tegenover de Britse BBC dat de leden van de nieuwe eenheid bij de bevolking bekend is en door haar zal worden geaccepteerd. Niettemin is nog niet te zeggen of het op deze manier gaat lukken de stad te pacificeren, aangezien hoe dan ook veel van de rebellen buiten het FPA blijven.

Kennelijk als gebaar naar de onderhandelaars lieten de Amerikaanse autoriteiten gisteren de imam vrij van de belangrijkste moskee van Falluja, sjeik Jamal Shaker Nazzal, een felle tegenstander van de Amerikaanse bezetting die in oktober werd gearresteerd.

Amerikaanse troepen bij de shi'itische heilige stad Najaf in het zuiden bleven zich intussen voorzichtig opstellen ten aanzien van de radicale shi'itische geestelijke Muqtada Sadr, die er al enkele weken verschanst zit.

Honderden studenten begaven zich gisteren uit de stad Amara naar Najaf om Sadr hun steun te betuigen en naar eigen zeggen als ,,menselijk schild'' te dienen in het geval van een Amerikaans offensief. De Amerikanen hebben overigens gezegd hoe dan ook de heilige plaatsen van Najaf ongemoeid te laten.

Volgens een nieuwe opiepeiling in de Verenigde Staten vermindert de steun onder de Amerikanen voor de invasie en bezetting van Irak. Nog 47 procent van de ondervraagde Amerikanen is van mening dat de invasie een correcte actie was, het geringste percentage sinds de oorlog vorig jaar maart begon.

analysepagina 5