`Verplicht contract arbodienst weg'

Het kabinet wil de verplichting voor bedrijven om een contract af te sluiten met een arbodienst, opheffen. Branches of bedrijven mogen de preventie en begeleiding van ziekteverzuim ook zelf aanpakken, als de vakbonden, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging daarmee instemt. De ministerraad heeft daar gisteren op voorstel van staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) mee ingestemd.