Topman ontslagen om salaris

Het bestuur van de Nederlandse Hartstichting heeft gisteren medisch directeur V. Manger Cats met onmiddellijke ingang ontslagen. De 62-jarige cardioloog is niet akkoord gegaan met ,,de neerwaartse bijstelling van zijn arbeidsvoorwaarden'' door de Hartstichting.

Manger Cats verdiende bij de Hartstichting in 2003 bijna 175.000 euro. Zijn salaris bestond uit een basisbedrag van 122.325 euro en een markttoeslag van 52.315 euro. Op 2 april besloot het bestuur de arbeidsvoorwaarden in overeenstemming te brengen met wat ,,gebruikelijk is binnen de goede-doelenbranche''. Manger Cats zou genoegen moeten nemen met 130.000 euro per jaar.

De medisch directeur gaf aan zich te beraden op zijn positie, maar weigerde uiteindelijk met de loonsvermindering in te stemmen. Begin dit jaar werd het salaris van Manger Cats openbaar, hetgeen leidde tot veel commotie in de achterban.

Bij de Hartweek (18-24 april) weigerde 5 à 10 procent van de 80.000 vrijwilligers te collecteren, zo schatte de Hartstichting.

Voorzitter H. Jansen zegt dat het bestuur van de Hartstichting ,,zeer teleurgesteld'' is dat Manger Cats ,,zijn eigenbelang heeft laten prevaleren''. Jansen: ,,We hebben ons schor gepraat om hem te overtuigen.'' Manger Cats begon zeven jaar geleden als medisch directeur. Tevoren was hij chef de clinique van de afdeling cardiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Het bestuur wilde destijds een cardioloog in de directie omdat die op gelijk niveau kon praten met universiteiten die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Bij de Hartstichting is B. de Blij algemeen directeur. Hij genoot in 2003 een jaarsalaris van ruim 118.000 euro.