Snellere toelating voor kennismigranten

Het kabinet vereenvoudigt het toelatingsbeleid voor kennismigranten die in Nederland komen werken. Deze hebben nog maar één vergunning nodig om hier aan de slag te kunnen gaan. Daarnaast worden de kosten van de vergunning verlaagd, zo heeft de ministerraad gisteren besloten.

Op dit moment moeten werkgevers verschillende vergunningen aanvragen voor hun toekomstige werknemers. Bovendien waren de kosten hoog. Dit had tot gevolg dat veel hoger opgeleiden en universitaire docenten niet naar Nederland kwamen.

In eerste instantie wilde het kabinet alleen kennismigranten uit bepaalde sectoren toelaten. Maar onder de nieuwe regling vallen alle migranten die een contract hebben om in loondienst te komen werken. Hun bruto inkomen moet hoger zijn dan 45.000 euro. Daarnaast mogen zij geen universitair docent zijn jonger dan 30 jaar, promovendus of post-doctoraal student. Afhankelijk van de duur van het contract krijgen de kennismigranten een vergunning voor maximaal vijf jaar. Werkgevers kunnen gebruik maken van een verkorte procedure bij het aanvragen van de vergunning. Studenten vallen niet onder deze regeling.

Daarnaast heeft het kabinet gisteren besloten de leges voor het verlengen van verblijfsvergunningen en verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd te verlagen. De leges voor gezinshereniging worden verhoogd. In 2002 werden de tarieven voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning twee maal fors verhoogd. De tarieven voor het verlengen worden 50 euro, een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd gaat 194 euro kosten. Gezinshereniging wordt 505 euro duurder. Er komt wel een verlaagd gezinstarief voor families waarbij verschillende gezinsleden tegelijkertijd een vergunning aanvragen.