Snelle groei tand Neanderthalers

De voortanden van Neanderthalers groeiden sneller dan die van moderne mensen. Verrassend genoeg groeiden ze ook sneller dan die van voorouders van Neanderthalers. Omdat tandengroei samenhangt met de lengte van de jeugd, betekent dit waarschijnlijk dat Neanderthalers eerder volwassen werden dan moderne mensen èn hun voorouders.

De onderzoekers die dit onderzoek deze week publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, wijten dit ongewone groeipatroon aan de zware omstandigheden waaronder Neanderthalers leefden. Waarschijnlijk was de sterfte van volwassenen bij groter dan bij moderne mensen (Homo sapiens) of de eerdere mensachtigen (Homo antecessor en Homo Heidelbergensis). Evolutionair leiden deze omstandigheden vaak tot versnelde groei in de jeugd.

Volgens de onderzoekers zou een Neanderthaler met vijftien jaar volgroeid zijn, tegen achttien à twintig jaar bij moderne mensen.

De Neanderthaler leefde in Europa in de periode 200.000 tot 25.000 jaar geleden. Zijn hersenen waren groter dan die van moderne mensen, die ongeveer 50.000 jaar geleden op het Europese toneel verschenen. Het relatief grote verschil in tandgroei bevestigt de theorie dat het hier om twee duidelijk verschillende mensensoorten gaat, aldus de onderzoekers in Nature.

De veronderstelde versnelde groei bij Neanderthalers is een ongewone omdraaiing van de trend in de menselijke evolutie waarbij de jeugd steeds verder verlengd wordt. Overigens worden deze conclusies niet onmiddellijk gedeeld door andere onderzoekers. In een commentaar in Nature schrijft een in tandkunde gespecialiseerde paleoantropoloog dat nog veel meer onderzoek nodig is om het idee van de versnelde algemene groei van de Neanderthaler te bevestigen.