Regels veiligheid zelfstandigen

Zelfstandigen die gevaarlijk werk doen, krijgen te maken met een uitbreiding van de regels voor arbeidsomstandigheden. De ministerraad heeft dat gisteren besloten. Tot nu toe hadden zelfstandigen slechts in zeer uitzonderlijke gevallen te maken met de Arbowet en het Arbobesluit, bijvoorbeeld als zij bij hun werk gevaar liepen op (gas)explosies. De uitbreiding van de arboregels geldt ook voor zelfstandigen die personeel in dienst hebben.