Orkesten vrezen voor hun toekomst

De Nederlandse orkesten vrezen voor de toekomst van de symfonische muziek in ons land. Die staat op het spel als het kabinet instemt met de bezuiniging van 4,3 procent, die de Raad voor Cultuur adviseert voor alle orkesten en operagezelschappen.

De bezuinigingen en budgetverminderingen zullen in de komende vier jaar nog ernstiger zijn dan de Raad voor Cultuur doet voorkomen. De orkesten voorspellen ,,dramatische gevolgen voor omvang en kwaliteit'' van hun activiteiten. Ze willen snel overleg met staatssecretaris M. van der Laan (Cultuur) over het garanderen van een toekomst voor de orkesten en vragen een bevriezing van de huidige subsidies, tot daarover duidelijkheid bestaat. De Raad voor Cultuur stelt voor eerst te bezuinigen en dan een nieuwe discussie te beginnen over het Nederlandse orkestenbestel.

Volgens de orkesten, die van andere cijfers uitgaan dan de Raad, komt de voorgestelde kaasschaaf van 4,3 procent in feite neer op 5,2 procent. Daarnaast zijn er kostenstijgingen en niet gecompenseerde inflatie. Een rapport, dat mede op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is uitgebracht, becijfert dat de werkgeverslasten met 7 procent stijgen.

De orkesten schrijven dat in brieven aan de staatssecretaris, die op Prinsjesdag in haar Cultuurnota zal reageren op de adviezen van de Raad voor Cultuur. Het Contactorgaan Nederlandse Orkesten (CNO) zegt dat de Raad geen serieuze afwegingen en keuzes maakt en niet ingaat op de stelling van de staatssecretaris dat kwaliteit steeds meer geld kost. ,,De Raad heeft terecht geconstateerd dat de orkestsector het geweldig doet, maar de aanbevelingen van de Raad brengen de orkesten in grote financiële problemen.''

Volgens het CNO telt artistieke kwaliteit kennelijk niet langer als criterium en gaat het de Raad alleen nog om doorvoeren van algemene rekenkundige bezuinigingen, waarbij alle orkesten gelijk worden behandeld, ongeacht hun beleidsplannen of behaalde resultaten. Het CNO verwijt de Raad alleen teadviseren binnen bestaande budgetten. ,,Om nieuwe activiteiten te subsidiëren wordt het muziekbudget steeds verder herverdeeld ten nadele van de symfonische sector en de opera, die topprestaties verrichten.''

Volgens de orkesten wordt daardoor een belangrijk deel van het muziekleven in Nederland steeds verder gemarginaliseerd. In de afgelopen 25 jaar zijn al zes orkesten opgeheven, nog afgezien van de steeds doorgaande inkrimping van het Muziekcentrum van de Omroep.