OR mag nu weten wie wat verdient

Ondernemingsraden van bedrijven die meer dan honderd werknemers hebben, moeten informatie krijgen over de beloningsverhoudingen in het bedrijf. Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Het besluit was enkele malen uitgesteld, omdat de ministers Zalm (Financiën) en Brinkhorst (Economische Zaken) de voorstellen van minister De Geus (Sociale Zaken) te ver vond gaan. Die wilde dat de ondernemingsraad eerder zou worden ingelicht over een wijziging in de beloning dan de aandeelhouders. Zalm en Brinkhorst vreesden dat dit buitenlandse bedrijven zou afschrikken om zich in Nederland te vestigen.

In het kabinetsbesluit staat dat ook semi-overheidsorganisaties met publieke taken, zoals ziekenhuizen en onderwijsinstellingen, de ondernemingsraad in het vervolg moeten informeren over de beloningsverhoudingen. In totaal gaat het om ongeveer 3.000 bedrijven en instellingen. Kleine bedrijven en besloten vennootschappen die geleid worden door een directeur-grootaandeelhouder, worden van de informatieplicht uitgezonderd. De informatie over beloningsverhoudingen moet minimaal één keer per jaar schriftelijk worden gegeven.

VNO-NCW noemt het kabinetsbesluit ,,zeer slecht voor het ondernemingsklimaat''. De koepelorganisatie van ondernemers en werkgevers vindt dat het kabinet het bedrijfsleven schaadt, omdat ook familieondernemingen en andere besloten vennootschappen onder het wetsvoorstel zullen vallen.