Nederlands kamp in Irak weer beschoten

De Nederlandse militairen in Irak zijn vannacht weer onder vuur gekomen. Onbekenden vuurden minstens drie mortiergranaten af op het kamp Ar-Rumaytah in Zuid-Irak, waar een Nederlandse compagnie is gelegerd. Twee granaten kwamen terecht in het kamp, een daar buiten. Er vielen geen slachtoffers, wel werd een legervoertuig beschadigd.

Vorige week was er een soortgelijke aanval op Camp Smitty, een ander kampement van Nederlandse militairen. Deze week vond eveneens een mortieraanval plaats op een locatie van Japanse militairen, vlakbij Camp Smitty.

Minister Kamp (Defensie), die op dit moment een bezoek brengt aan de Nederlandse troepen in Irak, heeft aangekondigd dat meer anti-mortierdetectieapparatuur naar de troepen in Irak zal worden gestuurd. Hij heeft er vanmorgen in een gesprek met de Iraakse gouverneur van de provincie Al Muthanna, waar de Nederlanders zijn gelegerd, op aangedrongen dat de lokale autoriteiten meehelpen aan het voorkomen van aanslagen op de Nederlandse troepen.

,,Die steun is nodig, want deze week is gebleken dat er grote problemen zijn'', aldus Kamp tegenover journalisten. De gouverneur, Al Hassani, heeft te kennen gegeven dat hij de Nederlandse troepen graag ziet blijven na de beëindiging van de huidige einddatum van hun verblijf in Irak, 15 juli a.s. De Nederlandse regering heeft daaromtrent nog geen besluit genomen.

Nederland heeft, in het kader van de militaire missie, tot nu toe tweeduizend lokale politiemensen opgeleid. De gouverneur acht dit aantal echter niet groot genoeg om op eigen kracht het bestuur over de provincie te kunnen voeren.