Kerkfusie bekrachtigd

De synodevoorzitters van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk hebben vrijdag in Doorn de notariële akte van vereniging ondertekend. Daarmee is de historische kerkfusie van de drie protestantse kerken vanaf zaterdag een feit.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) telt 2,5 miljoen leden. Tijdens de bijeenkomst verklaarden de besturen van de kerken dankbaar te zijn dat de calvinistische en lutherse tradities, die in de tijd van de Reformatie (1517) niet tot kerkelijke eenheid konden komen, nu samenkomen in één protestantse kerk.

Behoudende tegenstanders die buiten de PKN willen blijven, komen zaterdag in regionale vergaderingen bijeen om voorbereidingen te treffen voor wat zij zien als de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk.