Italië vraagt om vrijlating van gijzelaars

Naar schatting vijfduizend Italianen hebben gisteren aan het eind van de middag deelgenomen aan een demonstratie voor vrede en voor vrijlating van de drie Italianen die nog in Irak worden gegijzeld.

De demonstranten hopen met hun optocht te hebben voldaan aan de eis van de gijzelnemers in Irak om een protestactie tegen de aanwezigheid van de Italiaanse troepen in Irak te organiseren.

De aanwezigen droegen geen politieke symbolen bij zich. Wel wapperden naast de vredesvlaggen enkele Irakese vlaggen. De meeste leiders van politieke partijen en vakbonden lieten verstek gaan. Ze wilden niet in opdracht van terroristen demonstreren, maar toonden wel hun solidariteit met de familieleden van de gijzelaars.

De familieleden zagen zich gesteund door enkele minder belangrijke politici die op persoonlijke titel meeliepen, vredesactivisten, moslims, anarchisten en paus Johannes Paulus II die toestond dat degenen die wilden bidden op het Sint Pietersplein werden toegelaten. Daar ook werden ze toegesproken door monseigneur Giovanni Lajolo, de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan.

In een brief ,,smeekte'' de paus ,,in naam van de ene god die ons alle beoordeelt, de gegijzelden terug te geven aan hun familie''. Hij wenste de gijzelaars ,,moed toe om de zware proeve te doorstaan'' en gaf blijk van zijn ,,betrokkenheid bij de familieleden''. Na een minuut van stilte en gebed ging de demonstratie uiteen en vertrokken de familieleden naar een ontvangst door premier Silvio Berlusconi. ,,De manifestatie van vandaag is positief en pacifistisch geweest'', zei hij. ,,Nu blijft niets over dan afwachten. Heb moed en vertrouwen.'' Berlusconi had tot zijn opluchting kunnen constateren dat de demonstratie niet, zoals de gijzelnemers hadden geëist, expliciet tegen de regering was gericht.

De linkse oud-premier Francesco Cossiga zei echter te betwijfelen of dit teken genoeg is om de gijzelaars vrij te laten: ,,Ik ben ervan overtuigd dat de jongens niet zullen worden vrijgelaten als de regering geen politieke prijs betaalt. De demonstranten hadden een hardere boodschap tegen de regering en pro-Irak moeten afgeven.''

Desalniettemin reageerden de familieleden van de gijzelaars tevreden en hoopvol. ,,Ik hoop dat we de volgende keer op het Sint Pietersplein kunnen terugkeren met onze jongens'', zei Angelo Stefio, vader van Salvatore, één van de gijzelaars. ,,Na deze manifestatie heb ik 100 procent vertrouwen in hun vrijlating. Ik had deze opkomst verwacht. In dit soort zaken zijn de Italianen buitengewoon. Een voorbeeld voor de wereld.''