In Rotterdam geldt wethoudersgeheim

Mag een wethouder de gemeenteraad onvolledig en onjuist inlichten? Ja, dat mag, als een meerderheid in de gemeenteraad hem daar mee weg laat komen. En mag het ook als de wethouder hoort bij een college van de nieuwe politiek? Ja, dan mag het ook, want in de nieuwe politiek maakt de gemeenteraad onderscheid tussen openheid en nieuwsgierigheid.

Dus noemden Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD het gistermiddag `ongepaste nieuwsgierigheid' dat de oppositie van VVD-wethouder Stefan Hulman (Vervoer) wilde weten: `Is de directeur van het gemeentelijk vervoerbedrijf nu wel of niet na een conflict en met een gouden handdruk ontslagen?'

Eerder deze week had de wethouder dit alles in een commissievergadering ontkend. Nee, er was geen conflict, integendeel, tot het vertrek van de directeur was in goede harmonie besloten, en dat alles op een natuurlijk moment, namelijk met gebruikmaking van een VUT-regeling. Over die regeling kon de wethouder niks zeggen, dat was zo afgesproken.

De oppositie vond het vreemd. Het was toch algemeen bekend dat de ex-directeur van het vervoerbedrijf vond dat niet híj, maar de politiek de schuld zou moeten krijgen van de uitgeklede dienstregeling waartegen nu zoveel verzet was in de stad? Dat had hij laatst nog gezegd in een interview. En het was toch ook bekend dat de ex-directeur meer moeite dan de wethouder had met de toekomstige verzelfstandiging van het bedrijf? Ook dat stond in dat interview. Trouwens, hoe kon het ontslag een natuurlijk moment worden genoemd, als het zo plotseling kwam dat er een interim-directeur moest worden benoemd?

Gistermiddag gaf de wethouder het onder de dreiging van een motie van afkeuring allemaal toe. Ja, er was `een verschil van mening' geweest, want als politiek eindverantwoordelijke kon hij `het niet hebben' dat een ambtenaar in het publiek-politieke debat `óók een positie inneemt'. En ja, er was een financiële regeling getroffen. Maar geen dure, onderstreepte hij. De 57-jarige ex-directeur krijgt het inkomen van iemand die op zijn 62ste uittreedt.

Van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD had de wethouder het allemaal niet hoeven vertellen. `De raad moet niet alles willen weten', vond Leefbaar Rotterdam. Die partij had er `juist respect voor' dat de wethouder een afspraak van geheimhouding `liever niet had willen schenden'. En ze vonden ook: `Er is verschil tussen nieuwsgierigheid en openheid.'

De oppositie had daar andere gedachten over. Haar motie luidde dat `het geven van juiste en volledige informatie aan de basis ligt van het vertrouwen dat een wethouder in de raad heeft'. Maar die motie haalde geen meerderheid.