Hoe laat begint 1 mei?

Vannacht om middernacht worden tien landen lid van de Europese Unie. Maar wat is eigenlijk middernacht? Middernacht waar? Het is een vraag die juristen van de Europese Unie de afgelopen dagen heeft beziggehouden.

De uitgebreide Europese Unie beslaat drie tijdszones, en de juristen moesten vaststellen wanneer de Unie wordt uitgebreid, met andere woorden: wanneer 1 mei begint. Twee verschillende juridische afdelingen werden op de vraag gezet en die kwamen – niet ongebruikelijk bij de Europese Unie – tot verschillende conclusies.

De juridische dienst van de Europese Unie die de lidstaten bijstaat, concludeerde dat middernacht Romeinse tijd moest worden aangehouden, want Rome is de plek waar het oprichtingsverdrag van de Unie is getekend en waar de juridische ratificatiedocumenten officieel zijn gedeponeerd.

De juridische dienst van de Europese Commissie kwam tot een andere conclusie. Het gaat om middernacht in Luxemburg, zo vond men, want het is in Luxemburg dat het officiële blad – het `Staatsblad' – van de Europese Unie wordt uitgegeven.

Nu hebben Rome en Luxemburg dezelfde tijd, en middernacht valt in Luxemburg en Rome gelukkig op hetzelfde moment. In de praktijk slaat al dat zoeken trouwens nergens op, want behalve de juristen houdt niemand zich verder met de vraag bezig. En dus beginnen de festiviteiten vanavond om elf uur Nederlandse (en Luxemburgse, en Italiaanse) tijd in de Baltische landen en op Cyprus: in Tallinn, Riga, Vilnius en Nicosia is het dan middernacht.

Het laatst beginnen de feesten ironisch genoeg in Ierland, dit halfjaar de voorzitter van de Europese Unie: de Ieren lopen (met de Portugezen en de Britten) een uur op ons achter. En dus worden pas om één uur vannacht onze tijd in Dublin plechtig de 25 vlaggen van de lidstaten van de Europese Unie gehesen.