Helft instellingen oneens met advies

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft ruim vierhonderd reacties gehad op het advies over de Cultuurnota van de Raad voor Cultuur, dat 19 april verscheen. Dat heeft een OCW-woordvoerster donderdag gezegd. Instellingen hadden van de staatsecretaris tot 27 april de tijd om te reageren.

Dat betekent dat de helft van de 833 indieners van een aanvraag voor rijkssubsidie het oneens is met het advies van de raad; 422 instellingen krijgen wat de raad betreft subsidie.

Volgens de zegsvrouw van OCW is het aantal reacties vergelijkbaar met de respons op eerdere Cultuurnota's. Het ministerie heeft de brieven nog niet gelezen, maar het is gebruikelijk dat alleen instanties reageren die het niet eens zijn met het advies.

Over en naar aanleiding van deze reacties vraagt de staatsecretaris opnieuw advies aan de raad. Eind juni 2004 zal de Raad daarop zijn aanvullende Cultuurnota-advies uitbrengen.

In de Cultuurnota worden de culturele gezelschappen en instellingen opgenomen die subsidie van het Rijk krijgen in de periode 2005-2008. Staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) maakt op prinsjesdag (21 september) bekend welke adviezen ze overneemt van haar belangrijkste adviesorgaan. Ze heeft uitdrukkelijk de ruimte om van de adviezen van de raad af te wijken.

Wegens bezuinigingen (3,5 procent) is vanaf 2005 jaarlijks 392,5 miljoen euro rijkssubsidie beschikbaar voor cultuur.