Geen vertrekcentrum in Dokkum

Ondanks een oproep van de CDA-fractie in de Tweede Kamer op de partijgenoten in het Friese Dongeradeel om mee te werken aan het uitzetbeleid van de regering, stemde de gemeenteraad van Dongeradeel gisteren vrijwel unaniem tegen de komst van een vertrekcentrum in Dokkum. Alleen de VVD (een zetel) stemde voor.

De voltallige CDA-fractie in de raad, met negen zetels de grootste, liet weten principiële bezwaren te hebben tegen het nieuwe terugkeerbeleid van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). De CDA'ers vrezen, evenals de raadsleden van Algemeen Belang Dongeradeel, PvdA, ChristenUnie en de Fryske Nasjonale Partij, dat straks grote groepen asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst in de illegaliteit belanden. ,,Omdat gemeenten een zorgplicht hebben'', aldus CDA-fractievoorzitter G. Kooistra gisteren in de gemeenteraad. ,,worden de problemen hierdoor op de lokale besturen afgewenteld. De verantwoordelijkheid daarvoor kunnen wij niet nemen'', sprak hij.

Het besluit van de gemeenteraad van Dongeradeel betekent een tweede tegenslag voor minister Verdonk. Eerder liet Eindhoven al weten niets te voelen voor een vertrekcentrum. Verdonk wil de komende drie jaar 26.000 asielzoekers naar hun land van herkomst terugsturen. Een aantal bestaande asielzoekerscentra wordt daarom omgebouwd tot vertrekcentra.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer ondersteunt het nieuwe uitzetbeleid. Fractievoorzitter M. Verhagen riep zijn collegavoorzitter Kooistra van Dongeradeel woensdagmiddag in een telefoongesprek op om medewerking te verlenen aan de vestiging van een vertrekcentrum in Dokkum. ,,Wij hebben vervolgens een principiële discussie gevoerd in de fractie'', zegt Kooistra vanmorgen. ,,Wij kwamen tot de conclusie dat we als lokaal bestuur niet de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een beleid waarover nog zoveel onduidelijkheid bestaat. Dat is het signaal dat we met onze tegenstem hebben willen afgeven.'' Burgemeester R. Cazemier (VVD) van Dongeradeel toonde zich teleurgesteld. Volgens hem moet je de verantwoordelijkheid nemen voor een democratisch genomen besluit in de Tweede Kamer. Ook leverde een vertrekcentrum Dongeradeel extra arbeidsplaatsen op, aldus Cazemier. Het huidige centrum in Dokkum, waar 20 mensen werken, sluit op 1 mei volgend jaar. Het COA, Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, is voor een vertrekcentrum nog in gesprek met de gemeenten Hilversum en Laren, waar het asielzoekerscentrum Crailo is gevestigd.