Geen akkoord levensloop en prepensioen

De sociale partners zijn het ook gisteren niet eens geworden over een nieuw stelsel voor prepensioen en levensloop. Het kabinet zal de Tweede Kamer maandag informeren over zijn eigen plan.

In het kabinetsplan wordt de belastingvrije ruimte om te sparen voor vervroegd pensioen afgeschaft. De sociale partners verbinden daaraan de consequentie dat zij hun beloftes uit het Najaarsakkoord, om dit en volgend jaar geen loonsverhogingen te eisen, intrekken.

,,Nu de sociale partners er niet, zoals afgesproken, in april in zijn geslaagd een gezamenlijk plan te presenteren, vallen wij terug op ons eigen plan van Prinsjesdag'', zei minister-president Balkenende gisteren na afloop van de ministerraad.

Hij liet doorschemeren dat het kabinet de deur op een kier houdt voor het geval de sociale partners er de komende weken toch nog uitkomen. Maar als dat niet het geval is en de vakcentrales looneisen gaan stellen, kan het kabinet ertoe overgaan CAO's niet algemeen verbindend te verklaren, zo zei Balkenende. Minister Zalm (Financiën) dreigde hier eerder ook al mee.

De Stichting van de Arbeid (STAR), het overlegorgaan van de sociale partners, zal maandag in een brief aan het kabinet uiteenzetten dat vijf van de zes leden het wel met elkaar eens zijn geworden. Ook het afwijkende standpunt van VNO-NCW zal worden toegelicht. De vakcentrales FNV, CNV en MHP en de werkgeversorganisaties MKB Nederland en LTO Nederland willen dat het kabinet genoeg fiscale ruimte laat bestaan om te sparen tot in totaal 310 procent van het loon. Werknemers die dit geld niet benutten om in een eerdere levensfase met verlof te gaan, maar het willen gebruiken voor hun prepensioen, kunnen op zijn vroegst op de leeftijd van 60,5 jaar stoppen met werken.

Het kabinet stelde begin april een compromis voor waarin een totale fiscale ruimte van 255 procent van het loon zou blijven bestaan. Werknemers zouden daarmee op met 61,4 jaar met vervroegd pensioen kunnen. VNO-NCW steunt dit voorstel. Kabinet en deze werkgeversorganisatie willen ook een opt-outmogelijkheid die werknemers het recht geeft om uit de collectieve regeling voor prepensioen te stappen. De vijf andere STAR-leden willen dit alleen toestaan als dit geld wordt gebruikt voor het gewone ouderdomspensioen, voor een levensloopregeling of voor spaarloon.

De verwachting bij de betrokken partijen is dat de patstelling tot het Voorjaarsoverleg – dat op 18 mei plaatsheeft – geen gevolgen heeft, omdat er tot dan geen CAO's worden afgesloten.

De vijf STAR-leden willen in die tussenliggende tijd nog met het kabinet overleggen. ,,Als het kabinet opschuift, schuift VNO-NCW vanzelf mee'', aldus een van de onderhandelaars.