Chirac oogst kritiek met Europarede

De persconferentie die de Franse president Jacques Chirac gisteren gaf ter gelegenheid van de uitbreiding van de Europese Unie, heeft in Frankrijk een stroom van kritische commentaren uitgelokt.

Alleen Chiracs eigen partij, de UMP, oordeelde positief.

Volgens de PS, de socialistische en grootste oppositiepartij, heeft het optreden van Chirac bijgedragen aan ,,het gevoel van verwarring en onmacht dat heerst aan de top van de staat''. De partij constateert dat de president 'pas op de plaats' maakt ,,zonder een dynamisch perspectief'' te bieden. ,,Alle grote kwesties die zich aandienen - het referendum, de toetreding van Turkije, het sociale karakter van Europa en het politieke project van de Unie – worden weggemoffeld.''

Voor de communisten was de persconferentie van Chirac ,,de zoveelste poging om de inzet van het debat te maskeren''.

François Bayrou, leider van het centrumrechtse UDF en verklaard dissident binnen de rechtse meerderheid, verwijt Chirac 'alle beslissingen die geen uitstel dulden, uit te stellen'. Bayrou noemde de wijze van ratificatie van de Europese grondwet een 'principieel probleem, dat niet op de lange baan kan worden geschoven'.

De krantencommentaren hebben dezelfde teneur. De commentatoren verwijten Chirac gebrek aan visie, durf en helderheid. Dagblad Le Monde opende met de kop: 'Chirac op zoek naar samenhang'. Het linkse Libération spreekt van een 'vermoeide, kool en geit sparende retoriek, die alle moeilijke beslissingen uit de weg ging'.

Chiracs partij UMP spreekt juist van 'helderheid en visie' en verheugt zich over 'de energieke toon' van het presidentiële betoog. De partij spreekt zich niet uit over Chiracs standpunt inzake de toetreding van Turkije. De president achtte die `wenselijk'.

Dat is opmerkelijk, omdat de UMP sinds kort van mening is dat Turkije niet moet kunnen toetreden en met dat thema ook campagne voert voor de Europese verkiezingen in juni.

President Chirac zei gisteren dat de beslissingen over zowel een referendum inzake de Europese grondwet als over de Turkse toetreding wat hem betreft later moeten worden genomen. Hij achtte de Turkse toetreding weliswaar wenselijk, maar nog niet mogelijk, gezien de daaraan gestelde, nog niet vervulde voorwaarden.