Bush en Cheney voor commissie '911'

De Amerikaanse president George Bush en vice-president Dick Cheney zijn gisteren meer dan drie uur ondervraagd door de commissie die onderzoekt wat er aan de aanslagen van 11 september 2001 vooraf is gegaan.

Volgens de commissieleden, die Bush en Cheney in het Witte Huis achter gesloten deuren mochten ondervragen, hebben beiden benadrukt dat aanwijzingen over terreur in 2001 hoofdzakelijk wezen op aanslagen door Al-Qaeda buiten de VS.

President Bush omschreef de zitting als ,,oprecht'' en de vragen die hem werden voorgelegd als ,,uiteenlopend''. Hij zei te verwachten dat zijn antwoorden geholpen hebben om begrip te krijgen voor ,,hoe ik denk, hoe ik leiding geef en hoe we omgaan met dreigingen.''

De ontmoeting in het Witte Huis was op uitdrukkelijk verzoek van Bush. De wens van de commissie een openbare verklaring af te legen, zoals vrijwel de gehele Bush-top heeft gedaan, werd door Bush afgewezen. Een openbaar optreden zou de nationale veiligheid in gevaar brengen, aldus Bush. Critici vinden dat geen overtuigend argument omdat inmiddels de belangrijkste ministers en medewerkers van Bush door de commissie in het openbaar zijn ondervraagd. De kans dat Bush over andere informatie beschikt dan zijn ministers, achtten zij klein. Het zijn immers die ministers en medewerkers aan van wie Bush zijn informatie krijgt.

Maar meer dan wederzijdse uitingen van goede wil en respect hebben verklaringen van Bush en de commissieleden niet opgeleverd. Bush stond de commissie niet toe de verklaringen van hemzelf en Cheney op band vast te leggen.

Maar ook het Democratische commissielid Bob Kerrey zei achteraf te geloven dat de antwoorden van Bush het onderzoek naar hetgeen aan de aanslagen van 11 september vooraf ging, voorwaarts heeft geholpen. Kerrey is de mening toegedaan dat de regering van president Bush, voorafgaand aan de aanslagen veel meer aanwijzingen heeft gehad van dreigingen van terreur dan zij tot dusver heeft toegegeven.

,,We zijn nog steeds kwetsbaar voor een aanval'', zei Bush na afloop. ,,En de reden waarom Al-Qaeda nog altijd bestaat, is omdat Al-Qaeda gevaarlijk, omdat Al-Qaeda ons haat.''