Stedelijk Museum `op schema'

Het Stedelijk Museum ligt ,,op schema'' bij het werven van fondsen voor de renovatie en uitbreiding van het nieuwe museum. Aan ,,harde afspraken en toezeggingen'' is vijftien van de benodigde twintig miljoen euro binnen.

Dat zegt Rijkman Groenink, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum. Het Stedelijk heeft tot medio juni om voldoende geld binnen te halen. Bij de vijftien miljoen is de vorig jaar toegezegde vijf miljoen van het Rijk inbegrepen. Het streefbedrag, eerst 90 miljoen, is inmiddels aangepast tot 92 miljoen. Het extra geld is nodig om de inrichting van het museum te bekostigen, aldus de woordvoerder.

Deze week is de gemeente Amsterdam officieel begonnen met de zoektocht naar een nieuwe architect voor de uitbreiding en verbouwing het Stedelijk. De aanbesteding van de Europese selectieprocedure verscheen dinsdag in het Publicatieblad van de EG. Uit de sollicitanten zal een jury vijf kandidaten kiezen die begin juni de opdracht krijgen een ontwerpschets te maken. Dat moet aan de hand van een programma van eisen, dat aangeeft aan welke eigenschappen het verbouwde museum moet voldoen. Dat programma verkeert nog in de fase van ,,eindredactie''. In september wordt de nieuwe architect gekozen.

Over tien dagen presenteert het museum een profiel van de nieuwe directeur, die Rudi Fuchs moet gaan opvolgen. Els van der Plas, directeur van het Prins Claus Fonds en lid van de Raad van Toezicht is benoemd als voorzitter van de selectiecommissie. Het Stedelijk streeft naar een eenhoofdige leiding. Mocht zakelijke ondersteuning wenselijk zijn, dan wordt een tweehoofdige leiding gevormd met de huidige interim-directeur Hans van Beers. Hij is bereid voor een beperkte periode aan het Stedelijk verbonden te blijven.

WWW.NRC.NL Dossier Stedelijk