`Publieke omroep is informatief en saai'

De publieke omroep is saai, achterhaald en geldverslindend. Maar ook betrouwbaar, informatief en voor iedereen. Dat blijkt uit een onderzoek van interview NSS in opdracht van Publieke Omroep.

In het onderzoek wordt het imago van de publieke omroep gemeten en een vergelijking gemaakt met de commerciële omroepen. Nederlanders geven de publieke omroep een gemiddeld rapportcijfer van 6,9. De commerciële omroepen scoren iets lager: een 6,6.

Nederlanders denken evenwel dat de commerciële omroep meer toekomst heeft dan de publieke omroep. Maar er is verdeeldheid over hoe die toekomst eruit zou moeten zien: 32 procent is voor de invoering van één landelijke publieke omroep naar het voorbeeld van de BBC, terwijl bijna 40 procent vindt dat de verschillende omroeporganisaties juist behouden moeten blijven. De overige ondervraagden hadden geen mening over dit onderwerp.

Een meerderheid van de Nederlanders (55 procent) vindt het achterhaald dat omroepen grote aantallen leden moeten hebben om aan te tonen dat zij een achterban vertegenwoordigen.

De publieke omroep is het populairst onder ouderen en mannen. Bij die laatste groep komt dat vooral door de sportuitzendingen. Vrouwen voelen zich meer dan mannen thuis bij de commerciële omroep. Jongeren noemen de publieke omroep saai, weinig ontspannend en eenzijdig. Het merendeel van de 13 tot 19-jarigen zegt de publieke omroep niet te zullen missen als deze verdwijnt. Van de totale groep ondervraagden zegt 67 procent de publieke omroep wel te zullen missen als die er niet meer zou zijn.

Voor het onderzoek werd een representatieve groep van 832 Nederlanders ondervraagd.