Provinciaal besluit vernietigd

DEN HAAG, 29 APRIL. De Raad van State heeft gisteren het besluit van Provinciale Staten van Limburg de afgravingen bij 't Rooth met zeventien hectare uit te breiden vernietigd. Volgens de Raad van State ontbreekt een milieu-effectrapportage en is de noodzaak van nieuwe afgravingen op het Plateau van Margraten onvoldoende onderbouwd.