`Prenatale test voor alle zwangeren'

Zwangere vrouwen moeten, ongeacht hun leeftijd, prenataal onderzoek krijgen aangeboden en vergoed. Dat adviseert de Gezondheidsraad in een vandaag gepubliceerd rapport.

Het belangrijkste medisch adviesorgaan van de minister gaat daarmee in tegen het huidige beleid, waarbij alleen zwangeren vanaf 36 jaar zogeheten `screening' vergoed krijgen. Jongere vrouwen krijgen het onderzoek niet aangeboden en ook niet vergoed, maar kunnen er wel om vragen.

De Gezondheidsraad bepleit dat alle zwangere vrouwen een combinatietest krijgen aangeboden. Daarbij wordt een bloedtest gecombineerd met een echoscopie, waarop de dikte van de nekplooi van de foetus wordt gemeten. Beide testen kunnen de kans op Downsyndroom en open rug of schedel vrij nauwkeurig berekenen.

Een tweede echo rond twintig weken zwangerschap is bedoeld om niet eerder zichtbare afwijkingen op te kunnen sporen, zoals hart- en nierafwijkingen. Alleen vrouwen met een afwijkende uitslag komen nog in aanmerking voor nauwkeuriger, maar risicovolle testen als een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. De raad concludeert dat wetenschappelijk gezien ,,een leeftijdsgrens geen voordelen biedt integendeel''.

Het advies van de Gezondheidsraad volgt op een rapport uit 2001, waarin de raad eveneens prenataal onderzoek voor alle zwangeren adviseerde, maar dan door een zogenoemde tripeltest. Volgens de raad zijn de testmogelijkheden zo uitgebreid en verbeterd, dat een nieuw advies gewenst was.

Staatssecretaris Ross-Van Dorp (Volksgezondheid, CDA) besloot juist dit najaar het bestaande beleid te handhaven. Onder druk van de Tweede Kamer besliste ze dat jongere zwangeren wel geïnformeerd zouden worden over testmogelijkheden, maar deze niet kregen aangeboden. In de praktijk, en ook juridisch, blijkt dit onderscheid lastig te handhaven. Ross zegt in een brief aan de Kamer uiterlijk in september op het advies te reageren.

Het onderzoek zou plaats moeten vinden in een beperkt aantal centra met gecertificeerde echoscopisten. Deze zouden bij- en nageschoold moeten worden.

SCREENING: pagina 3