Overgewicht

Hopelijk pikken pers, politiek en de publieke opinie het pleidooi van Unilever-topman Antony Burgmans voor gezamenlijke actie tegen overgewicht gretig op (NRC Handelsblad, 20 april). Het pleidooi past uitstekend in het debat voor versterking van waarden en normen. Het WHO-rapport Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health stelt dat 1 miljard mensen lijden aan overgewicht met alle rampzalige gevolgen voor ieders welvaart en welzijn. Iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor eigen en/of andermans gezondheid moet zich bezinnen. Met name de klassieke waarden: wijsheid (prudentia), beheersing (temperantia) en trouw (fortitudo) zijn in het geding. De gezondheidswetenschap reikt ons instrumenten aan, waarmee wij wijs, beheerst en trouw moeten omgaan.

    • H.P.N.W.F. van Rijckevorsel