Ontwikkelingshulp 1

Afrika is niet gebaat bij ontwikkelingshulp, stelt Arend Jan Boekestijn (Opiniepagina, 21 april). Deze stelling is al sinds ruim 30 jaar valide. Er zijn veel studies aan gewijd. De meest recente is wat mij betreft die van Roel van der Veen Afrika van de Koude Oorlog naar de 21e eeuw. Van der Veen bewijst de stelling van Boekestijn met studies per land op het Afrikaanse continent. Zelf onderschrijf ik de stelling sinds mijn (niet afgemaakte) studie in 1972/1974 aan de Deventer Hogere Tropische Landbouw School, waar wij als studenten twijfelden aan de waarde van ontwikkelingshulp op lange termijn. Deze twijfel werd gevoed door contact met reünisten die als ontwikkelingswerker in het veld verslag konden doen van de praktijk. De lange termijn heeft al bewezen dat ontwikkelingswerk averechts werkt, de eigen verantwoordelijkheid ondermijnt en het Afrikaanse continent tot een groot protectoraat van de westerse economische belangen heeft gemaakt.

Helaas hebben stukken als die van Boekestijn of publicaties als die van Van der Veen totaal geen effect, zolang de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen zich deze materie niet eigen maken en dus het politieke gevecht niet aan kunnen gaan met de gevestigde belangen van de ontwikkelingsorganisaties, de gesubsidieerde landbouw en de industrie alsmede met de publieke opinie dat Afrikanen het beste als kinderen behandeld kunnen worden. Ontwikkeling van Afrika? Ja, maar dan op economische voorwaarden.

    • Gijs de Waal