Omstreden boeken

De commotie die is ontstaan naar aanleiding van twee boeken in de bibliotheek van de Al Tawheed-moskee, berust grotendeels op een misverstand over de aard van die boeken. Het gaat om een verzameling fatwa's van de controversiële en radicale Ibn Taimiyya (1263-1328) uit Damascus. Een fatwa is geen voorschrift doch slechts een juridische opinie of uitspraak. Een fatwa ontleent zijn gezag aan de status van hem die de uitspraak deed. Alleen de individuele moslim die er door overtuigd wordt, moet zich er aan houden. De meeste fatwa's van middeleeuwse geleerden zijn volledig gedevalueerd. Dankzij het feit dat Ibn Taimiyya bij islamisten of fundamentalisten in hoog aanzien staat, zijn zijn fatwaverzamelingen herdrukt.

Het tweede boek betreft een driedelig werk van de Algerijnse geleerde Aboubaker Djaber Eldjazaïri uit 1964. In de Nederlandse uitgave staat in het hoofdstuk over de zogenaamde koranische straffen dat een homoseksueel van een hoog dak moet worden gegooid. Deze mening staat niet in het Arabisch origineel en de Franse vertaling. De doodstraf voor homoseksualiteit behoort namelijk niet tot deze straffen.

Het boek bevat voorts een hoofdstuk over jihad. Daarin wordt niet opgeroepen tot rekrutering van individuele moslims voor de strijd tegen ongelovigen. De auteur beschrijft de klassieke leer volgens welke de moslimsoeverein, d.w.z. alleen een wettige regering, tot jihad kan oproepen als de moslimwereld in gevaar is en dan alleen als jihadwetten onderdeel uitmaken van de nationale wetgeving.

    • Dr Jan Slomp