Noorden boos op Verdonk

Minister Verdonk (Vreemdelingebeleid) houdt zich niet aan de afspraak dat uitgeprocedeerde asielzoekers die onder de nieuwe vreemdelingenwet vallen, niet op straat terecht komen. Dit stellen de gezamenlijke gemeentebesturen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. De gemeentes weigeren mee te werken aan het op straat zetten van uitgeprocedeerden, zo laten zij de minister per brief weten.

Verdonk heeft vorig jaar in het overleg met de gemeentes nooit onderscheid gemaakt tussen asielzoekers die onder de nieuwe wet (mensen die na 1 april 2001 naar ons land kwamen) en zij die onder de oude vallen, stelt secretaris A. J. Veninga van de Vereniging Groninger Gemeentes (VGG). Het onderscheid heeft de minister pas naderhand gemaakt, stelt hij, ,,toen bleek dat ze onvoldoende opvang kon regelen.'' Voor uitgeprocedeerden die nog onder de oude wet vallen, wordt tijdelijke opvang geregeld in een vertrekcentrum. Vluchtelingen die na die datum binnenkwamen, en geen status krijgen, moeten Nederland binnen 28 dagen verlaten. De noordelijke gemeentes willen dat er ook voor hen noodopvang komt.