Magnus weer uit de rode cijfers

Magnus heeft in het eerste kwartaal een winst geboekt van 0,3 miljoen euro bij een omzet van 4,2 miljoen. Vorig jaar werd een nettoverlies geleden van 850.000 euro. In 2002 bedroeg het verlies 10 miljoen euro. Met name de verkopen van het vorig jaar aangekochte Qurius droegen bij aan de winst.