Kamer: scheiden zonder rechter

De Tweede Kamer steunt minister Donner (Justitie, CDA) niet in zijn opvatting dat alle scheidingen voor de rechter moeten komen. Alleen CDA, Christen Unie en SGP stonden achter hem. Zo bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Donner deed een handreiking door een scheiding met rechter, maar zonder advocaten aan te bieden in zaken waarbij de betrokkenen het eens zijn. Maar dat overtuigde de Kamer niet.

PvdA wil scheiden voor de rechter alleen verplicht stellen als er kinderen bij betrokken zijn. D66 alleen bij kinderen jonger dan twaalf jaar. Over het afschaffen van de zogeheten `flitsscheiding' zijn beide fracties het eens. Wie de afgelopen jaren via een flitsscheiding een huwelijk heeft beëindigd en hertrouwt, loopt in veertien Europese landen het risico op vervolging wegens bigamie, bleek vorige week uit onderzoek dat Donner heeft laten uitvoeren.

VVD en GroenLinks willen wel een andere echtscheidingsprocedure zonder rechter. Ook PvdA en D66 willen een mogelijkheid houden te scheiden zonder rechter als alle partijen het eens zijn.

Over het opstellen van een `ouderschapsplan', waarin ouders afspraken over de opvoeding vastleggen, zijn de fracties het eens. Op aandringen van de VVD en PvdA komt daar een `plicht tot omgang' in, die ouders verplicht contact te houden met kinderen. In het ouderschapsplan staat hoe het contact verder geregeld wordt. Op verzoek van D66 en VVD komt Donner met een brief waarin hij de straffen voor ouders die afspraken niet nakomen verder toelicht.

De Kamer is voor mediation, juridische bemiddeling, in gevallen dat echtelieden er niet uitkomen. GroenLinks wil mediation zelfs verplicht stellen wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Justitie stelt paren die gebruik maken van een mediator een vergoeding van 200 euro in het vooruitzicht ter tegemoetkomen van de kosten. Indien mensen geen mediator kunnen betalen, worden de kosten in zijn geheel vergoed door Justitie.