Brussel geeft `gele kaart' aan Italianen

De Europese Commissie wil dat Italië voor ten minste 7 miljard euro (0,5 procent van het bbp) extra maatregelen neemt om het budgettekort dit jaar onder de 3-procentsnorm van het Stabiliteits- en Groeipact te houden. Dat heeft eurocommissaris Joaquin Almunia (Economische en Monetaire Zaken) gisteren bekendgemaakt.

De Europese Commissie gaf Italië een zogenoemde vroegtijdige waarschuwing (`gele kaart'), omdat het tekort in 2004 op 3,2 procent dreigt uit te komen. De Italiaanse vice-premier Gianfranco Fini zei in een reactie ,,niet bezorgd'' te zijn over de waarschuwing ,,omdat het zeker is dat sancties niet zullen worden geaccepteerd'' door de ministers van Financiën van de Europese Unie. Hij verwees hiermee indirect naar het besluit van de EU-ministers november vorig jaar geen sancties tegen Duitsland en Frankrijk te nemen, ondanks hun tekorten boven de drie procent.

Commissaris Almunia onderstreepte dat de toename van het Italiaanse tekort bijna geheel structureel is en niet het gevolg van de economische conjunctuur. Hij toonde ,,bijzondere zorg'' over de Italiaanse staatsschuld van 106 procent van het bbp en de ,,zeer trage afname'' van de schuld. Volgens de Europese Commissie moet Italië de schuldreductie dan ook versnellen.

Almunia bevestigde gisteren de start van de `buitensporig-tekortprocedure' tegen Nederland, omdat het tekort in 2003 boven de 3 procent lag en zonder nadere maatregelen in 2004 en 2005 ook boven de norm zal uitkomen. Hij liet doorschemeren dat de `rode kaart' mogelijk snel weer zal worden ingetrokken, omdat het Nederlandse kabinet op 16 april maatregelen aankondigde om het tekort nog dit jaar onder de 3 procent te brengen.

Eerst wordt nu het advies afgewacht van het ambtelijke Economische en Financiele Comité, waarin alle lidstaten zitten. ,,Daarna en na zorgvuldige bestudering van de nieuwe maatregelen die het kabinet op 16 april nam, zal de Commissie besluiten of verdere stappen onder de buitensporig-tekortprocedure nodig zijn'', aldus Almunia. Voor Groot-Brittannië geldt volgens Almunia geen buitensporig tekort omdat het tekort van ruim 3 procent in 2003 volgens de voorspellingen in 2004 en 2005 al weer onder de norm komt en dus sprake is van een ,,kleine en tijdelijke'' afwijking.