Betogers eisen terugtrekken van El Salvador

Gemaskerde demonstranten bezetten sinds gisteren de kathedraal van de Salvadoraanse hoofdstad San Salvador. Ze eisen onder meer dat de in maart gekozen president Elías Antonio Saca, die 1 juni aantreedt, onmiddellijk de Salvadoraanse troepen uit Irak terugtrekt.

El Salvador heeft bijna 380 soldaten in Irak. Ze staan in Najaf onder bevel van de Spanjaarden, die op 27 mei worden teruggetrokken. Saca heeft in reactie hierop gezegd dat de Salvadoranen zoals gepland in augustus terugkeren. Nu inmiddels ook Honduras en de Dominicaanse Republiek hebben gezegd zo snel mogelijk uit Irak weg te willen, is de druk op Saca vergroot.

Naar schatting vijftig demonstranten bestormden gisteren om tien uur lokale tijd de Catedral Metropolitana in het centrum van San Salvador. Gelovigen en geestelijken werden de kathedraal uitgezet, en de deuren werden verzegeld, zo meldt de Salvadoraanse krant El Diario de Hoy. Vanaf een toren werden vervolgens spandoeken neergelaten met daarop de eisen van de demonstranten. Naast terugtrekking van de troepen willen zij verder beëindiging van de privatisering van de gezondheidszorg en stopzetting van onderhandelingen met de Verenigde Staten over een vrijhandelsakkoord.

Een tweede groep demonstreerde buiten de kathedraal en stak volgens El Diario de Hoy auto's en telefooncellen in brand. Ze werden bijgestaan door straatbendes. Diario de Hoy meldt dat ,,in het centrum van de stad anarchie heerste''. De politie vuurde met traangas. Het Rode Kruis spreekt over 25 gewonden, onder wie kinderen.

De groep identificeerde zich gisteren als ,,de rechtmatige pretendenten'' van de ,,sociale beweging''. Dit en de symbolische plek die zij uitkozen zijn een mogelijke verwijzing naar aartsbisschop en mensenrechtenactivist Oscar Romero die in maart 1980 werd vermoord. De rouwenden werden indertijd, terwijl ze zijn kist de kathedraal binnendroegen, onder vuur genomen door regeringstroepen. Door velen wordt dit gezien als de gebeurtenis die El Salvador in een burgeroorlog stortte. Tijdens de twaalf jaar durende oorlog tussen linkse rebellen enerzijds en de door de VS gesteunde rechtse elite anderzijds kwamen naar schatting 80.000 mensen om.