Kritiek steden op afspraken veelplegers

Het ministerie van Justitie heeft wel afspraken gemaakt met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht over achthonderd cellen die vanaf volgend jaar gereserveerd worden voor veelplegers, maar geen financiering geregeld voor de nazorg na vrijlating.

Die kritiek uitte de G-4 gisteren bij de ondertekening van een convenant met minister de Graaf (Grotestedenbeleid, D66) over het grotestedebeleid voor de komende vijf jaar.

Het ontbreekt over de hele linie aan nazorg, aldus de Utrechtse burgemeester Brouwer. ,,Die nazorg is de taak van de reclassering, maar daar heeft Donner dertig miljoen euro op bezuinigd. Aan het begin van het onderhandelingstraject wilde Donner de verantwoordelijkheid én de financiering van die nazorg op het bordje van de gemeenten leggen. In de laatste fase van die onderhandelingen is die eis van tafel gehaald. Maar een oplossing voor die financiering is er nog steeds niet.''

Bovendien hadden de vier steden op meer cellen gerekend voor de detentie van verslaafde draaideurcriminelen die in het kader van het project 'Strafrechterlijke Opvang verslaafden' (SOV) niet alleen worden opgesloten, maar ook afkickprogramma's aangeboden krijgen. ,,We zijn blij met de toezegging over die cellen, maar we hadden meer gewild'', aldus de Amsterdamse burgemeester Cohen.

Opgesloten veelplegers komen vanaf volgend jaar terecht in sober uitgeruste cellen. Behandeling is ook niet het primaire doel van die opsluiting, aldus Donner vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer. Als er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld afkickprogramma's aan te bieden, zal dat gebeuren. Maar de zwaardere straffen zijn vooral bedoeld om actieve veelplegers voor langere tijd aan het maatschappelijk verkeer te onttrekken. ,,Het plegen van nieuwe delicten wordt daarmee gedurende een lange periode feitelijk onmogelijk.''

Wat er daarna met deze groep gebeurt, is volgens Donner niet meer de verantwoordelijkheid van Justitie. ,,Die eindigt op het moment dat betrokkene wordt vrijgelaten'', staat in de notitie waarin de afspraken zijn vastgelegd. Donner wil in het wetsvoorstel dan ook vastleggen dat gemeenten al in de laatste fase van de detentie de kosten van resocialisatie voor hun rekening nemen.

Volgens Brouwer heeft Donner in het laatste gesprek gezegd dat over de financiering nog moet worden doorgepraat. ,,We hebben het niet alleen over de reclassering, maar ook bijvoorbeeld de kinderbescherming. Daar zijn ook andere departementen bij betrokken.''