Het gaat om de eer, niet om het geld

Op de jaarvergadering van ING stond het nieuwe beloningsbeleid voor de raad van bestuur centraal. Teruggave van de loonsverhoging zou `een ge-wel-dig gebaar zijn'.

,,Mijn naam is Doekle Terpstra en ik ben certificaathouder.''

De voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) was gisteren niet de enige die zich in een andere hoedanigheid op de aandeelhoudersvergadering van ING presenteerde. Ook aanwezig: Tweede-Kamerlid Krista van Velzen van de Socialistische Partij (SP) – `belangrijk investeerder' – andere SP-leden en een keur aan pacificisten uit België en Nederland die voor de gelegenheid een certificaat ING hadden gekocht om vragen te kunnen stellen over ING's vermeende betrokkenheid bij de internationale wapenindustrie. Niet aanwezig: de Stichting Continuïteit ING, de voorzitter van ING's administratiekantoor en commissaris A. Jacobs – eveneens commissaris bij Koninklijke/Shell Groep – wegens een `conflicterende vergadering'.

President-commissaris Cor Herkströter, voorzitter van de vergadering in het Fortis Circus Theater, gaf bij opening aan dat de aanwezigen maximaal drie vragen per agendapunt mochten stellen. Het aantal vragen over ING's financiële banden met wapenfabrikanten passeerde al snel de twintig door de vele vragenstellers. Met zoveel nieuwe geluiden in de jaarvergadering van ING koos de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) – doorgaans de meest actieve vragensteller op Nederlandse aandeelhoudersvergaderingen – noodgedwongen voor een bescheiden opstelling. Toen VEB-directeur Peter Paul de Vries na anderhalf uur vergaderen voor het eerst aan het woord kwam verlieten op hetzelfde moment de eerste beleggende actievoerders alweer de zaal.

Herkströter had minder geduld met een vraag over de strategie van ING. De VEB mocht er aanvankelijk geen vragen over stellen omdat het niet tot het agendapunt zou horen. De Vries refereerde aan de verwachtingen van concurrent ABN Amro dat in de Europese financiële sector een fusie- en overnameslag zal losbarsten. Gaat ING meedoen? Herkströter na lang aandringen: ,,De raad van bestuur en de raad van commissarissen houden zich daar mee bezig. Ik kan daar niets over zeggen. Dat kan ik pas als we daarmee klaar zijn. Dat is mogelijkerwijs een mager antwoord, maar het is wel duidelijk.'' De Vries: ,,U bepaalt niet wat duidelijk is, dat bepalen wij wel.''

Voormalig Getronics-topman Ton Risseeuw was als bestuurder van de Stichting ING Aandelen – de nieuwe naam van ING's administratiekantoor – onbetwist de belangrijkste spreker op de jaarvergadering. Hij oefende het stemrecht uit van alle ING-certificaathouders ter wereld die vooraf niet hun stemrecht hadden aangevraagd. Met een slorige 1,8 miljard stemmen was Risseeuw goed voor ruwweg driekwart van de totale stemmen.

Toen Risseeuw voor de derde keer binnen een kwartier als vertegenwoordiger van de onafhankelijke stichting meestemde met de voorstellen van het bestuur van ING vroeg De Vries aan hem: ,,Kunt u het woord `tegen' uitspreken om te weten dat u het wel kunt?'' Ook informeerde de VEB na ruim drie uur vergaderen waarom Risseeuw wel stemverklaringen aflegde maar niet één vraag had gesteld. Risseeuw: ,,De vragen van anderen in de zaal zijn zo goed, dat de vragen die wij nog hadden al gesteld zijn''.

De scherpe stijging van de beloning bij ING was het meest omstreden punt op de agenda. De grootste pensioenfondsen van Nederland onthielden hun stem voor het nieuwe beloningsbeleid. ,,U bent bezig een groot deel van het maatschappelijk draagvlak te verliezen. Door te vergelijken met een peer group brengt u een spiraal op gang met een irrationeel opwaarts effect'', stelde een woordvoerder van onder meer ABP en PGGM. CNV-voorzitter Terpstra deed het voorstel aan de raad van bestuur om een deel van hogere beloning terug te storten omdat bestuursleden toch niet zouden hebben geklaagd over hun oude, lagere, beloning. ,,Dat zou een ge-wel-dig gebaar zijn''. Tevergeefs. Vertrekkende ING-topman Ewald Kist: ,,U vraagt om een brug met ongelijke leggers. Zo'n gebaar zou niet goed zijn. Er zijn 110 mensen bij ING die meer verdienen dan ik. Dat zijn onze opvolgers. Dit been moet bijgetrokken worden. Punt. We kunnen dat niet aan onze achterban van internationale ING'ers verkopen.''

Veel aanwezige particulieren kregen ruimhartig de tijd van Herkströter om uit te razen op dit gevoelige onderwerp. ,,Het gaat om de eer, niet om de beloning'', klinkt het. Commissaris Kok wordt uitgemaakt voor blindegeleidehond.

De Vries, inmiddels regelmatig vakkundig genegeerd door voorzitter Herkströter, mag uiteindelijk ook reageren, maar zijn stemverklaring is na vier zinnen kennelijk al te lang.

Herkströter interrumpeert. ,,U beloofde het kort te houden.''

Het nieuwe beloningsbeleid van ING wordt met overweldigende meerderheid aangenomen.

    • Jeroen Wester