Geen geld voor nazorg veelplegers

Het ministerie van Justitie heeft wel afspraken gemaakt met de vier grote steden over achthonderd cellen voor veelplegers, maar geen financiering geregeld voor de nazorg na vrijlating.

2