Geen aangifte meineed tegen topman van KWS

Voorzitter F. Weisglas van de Tweede Kamer ziet ,,op dit moment'' geen aanleiding om ,,formeel aangifte te doen van meineed'' tegen directievoorzitter H. de V. van wegenbouwbedrijf KWS. Dat heeft Weisglas besloten na een gesprek met GroenLinks-Kamerlid M. Vos, voormalig voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid. Directievoorzitter De V. had als verdachte in zijn verhoor bij de politie toegegeven dat hij wist van het omkopen door zijn concern van politici op de Nederlandse Antillen. Eerder had De V. tegenover de enquêtecommissie onder ede heeft verklaard géén kennis te hebben gehad van omkoping door zijn concern.