`Dreiging terrorisme aanzienlijk'

Voor de bestrijders van internationaal terrorisme zijn de perspectieven somber. De dreiging van islamitisch terrorisme is ook voor Nederland nog altijd ,,aanzienlijk en voorstelbaar''.

Dat zei directeur Van Hulst van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) vanmorgen bij de presentatie van het jaarverslag over 2003 van zijn dienst. ,,Ondanks substantiële tegenslagen heeft de strijd van islamitische terroristen tegen het Westen een aanhoudend karakter gekregen'', aldus Van Hulst. De westerse wereld boekt slechts kleine, korte-termijn successen in haar strijd tegen het terrorisme.

De angst na de aanslagen in Madrid in maart zal ,,nog zeer vele jaren deel uitmaken van de samenleving'', aldus Van Hulst. ,,De slagkracht van het terrorisme is nog immer groot en feitelijk dichtbij.'' Een aanslag à la Madrid of de dreiging daarvan is nu niet bekend, zei Van Hulst, maar ,,het behoort wel tot de vorm die voorstelbaar is in Europa en dus ook in Nederland''.

Van Hulst zei het ,,ingewikkeld'' te vinden het terrorisme te bestrijden. ,,Het voorkomen van aanslagen en zelfmoordaanslagen kan voor terroristen juist een inspiratiebron worden om door te gaan'', zei hij. ,,Maar als je accepteert dat het onmogelijk is te winnen, dan geef je je gewonnen aan een mondiale dreiging.'' De AIVD constateert dat terroristische netwerken steeds meer autonoom, regionaal en lokaal opereren, waardoor het steeds moeilijker wordt ze op te sporen en uit te schakelen. Tussen deze netwerken bestaan vaak diffuse, internationale relaties. De AIVD telt in Nederland ,,een zeer fluïde groep'' van circa 150 personen die banden hebben met dergelijke netwerken. De AIVD spant zich in om zicht te krijgen op de activiteiten en reisbewegingen van ,,kleine, zeer gesloten netwerken'', aldus Van Hulst. De AIVD heeft aandacht voor ,,radicaliseringsprocessen, de rol van moskeeën en financiële stromen'', en beschouwt ,,een tiental moskeeën'' als radicaal. Jongeren blijken nog steeds ontvankelijk voor het radicale moslimgedachtegoed. Personen die hen willen rekruteren voor de jihad spelen volgens Van Hulst in op het ,,slechte integratieprespectief'' van deze kwetsbare groep.