`Citaten zijn uit verband gerukt'

In het omstreden boek De weg van de moslim wordt niet opgeroepen tot het stenigen van homo's, zegt de vertaalster Jeanette Ploeger. ,,Het boek gaat over de historie van dat soort straffen.''

,,Het is al in een te ver stadium, ik kan het niet meer terugdraaien'', zegt Jeanette Ploeger, vertaalster van De weg van de moslim. Premier Balkenende en minister van Justitie Donner hebben gezegd dit boek te willen verbieden, als uit onderzoek van het openbaar ministerie blijkt dat het ,,dicriminatior'' is. Na een publicatie in dagblad Trouw vorige week ontstond ophef over de inhoud van het boek. Het zou aanzetten tot haat tegen homo's.

Ploeger, van huis uit gereformeerd, nu bekeerd tot de islam, bevindt zich met haar publicatie in het hart van een nieuw debat over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting, in verband met moslimfundamentalisme. De Tweede Kamer spreekt daar vanavond over.

Tot nu toe mengde Ploeger zich niet in de discussie. Ze is verbaasd over de ,,heisa'' rond het boek.,,Er worden citaten uit zijn context gehaald en binnen de kortste keren staat heel Nederland op zijn kop. Tot aan de minister president aan toe!'' Ze vindt het ,,ongelooflijk'' dat ,,ex-broeders en ex-zusters van het christelijk geloof'' zich niet verdiepen in het boek, maar het wel ,,walgelijk'' noemen, zoals Balkenende deed. Ploeger studeerde net als Balkenende en Donner aan de VU. Donner was praeses van haar gereformeerde studentenvereniging.

Bij het debat in de Kamer zijn naast Donner de ministers Remkes (Binnenlandse zaken, VVD), De Graaf (Grotestedenbeleid en Bestuurlijke Zaken, D66) en Verdonk (Integratie, VVD) betrokken. Het debat is door Kamerlid Wilders (VVD) aangevraagd omdat het boek wordt verspreid door de moskee El Tawheed in Amsterdam. In het boek, meent hij, wordt inderdaad opgeroepen tot zaken als het van hoge daken met het hoofd naar beneden gooien van homoseksuelen.

Volgens Ploeger is dat een voorbeeld van een citaat dat uit zijn verband is gehaald. ,,Men denkt dat het een oproep zou zijn, maar dat is het helemaal niet. Het gaat over de historie van de islamitische wetgeving van de profeet. De straf op sodomie is door een van zijn compagnons veertien eeuwen geleden op die manier voorgesteld. Het boek gaat over de historie van dat soort straffen.'' En, zegt Ploeger, ,,niet iedereen mag de straffen opleggen. Dat kan alleen via een rechtelijke procedure waarbij minstens vier personen moeten getuigen van de misdaad.''

Afgelopen vrijdag kondigde premier Balkenende aan het openbaar ministerie onderzoek te willen laten doen naar de mogelijkheid de mensen die ,,met het boek bezig geweest zijn, diegenen die het uitbrengen en degene die medeplichtig zijn'' strafrechtelijk te vervolgen. En als de huidige wetgeving niet toereikend blijkt, wil hij de regels aanpassen.

Sindsdien wordt in Den Haag een nieuwe discussie gevoerd over grenzen van wat wel en niet verboden kan worden. Maxime Verhagen, fractieleider van het CDA, is er tegen het boek zelf te verbieden. Maar, zei hij vanmorgen in Trouw, het CDA wil wel strengere wetten om de vrijheid van meningsuiting en godsdienst te beperken voor groepen die zich schuldig maken aan ,,opruiing tegen de democratie'' en het ,,op grondrechten hebben voorzien''. Als voorbeeld noemt hij ,,moslims die hier de islamitische wetgeving willen invoeren zodra zij bij verkiezingen de meerderheid hebben gehaald.''

Hoort Ploeger bij deze groep moslims? Nee, zegt ze. Volgens Ploeger gaat het er niet om dat men de straffen nu moet uitvoeren. ,,Dat is de draai die er aan gegeven wordt. Ik heb het boek vertaald zodat moslims hun religie beter gaan begrijpen. Het gaat om regels en wetten over hoe moslims moeten leven. Dan weten ze waar ze aan toe zijn en zullen ze extra nadenken voordat ze de wetten overtreden. Maar we leven niet in een islamitische samenleving. We leven in een vrije samenleving. Anderen zijn geen moslim en hoeven zich niet aan de wetten te houden.''

Tweede-Kamerlid Wilders (VVD) is voorstander van een verbod op het boek. Maar zijn partijgenote Hirsi Ali, met wie Wilders vorig jaar nog samen de `liberale jihad' tegen moslimfundamentalisme uitriep, vindt juist dat het boek op grond van vrijheid van meningsuiting niet verboden moet worden. Zij wil dat de El Tawheed moskee wordt aangepakt. Dat doel deelt Wilders. ,,De teksten zijn al erg genoeg maar de context van de moskee maakt het erger. Het boek wordt aangeprezen en de teksten worden ook gepredikt door de imam'', verklaart hij.

De ophef over De weg van de moslim is mede veroorzaakt door de rol van El Tawheed moskee in Amsterdam, waarmee Ploeger geen banden zegt te hebben. In deze moskee wordt het boek De weg van de moslim verkocht. El Tawheed is sinds 1999 enkele malen in opspraak gekomen. Zo bleek in dat jaar dat haar imam M. Sharshaby, tevens voorzitter van het bestuur van islamitische basisschool As Siddieq, eind `97 een pamflet had laten verspreiden waarin ongelovigen ,,brandhout voor de hel'' worden genoemd. Na nieuwe incidenten, meldingen in AIVD-rapporten en opruïende preken die in Nova werden uitgezonden, pleit D66 in juni 2002 in de Tweede Kamer voor sluiting van moskees waar imams strafbare uitspraken doen.

Nu zijn het behalve D66 vooral de liberale Kamerleden Wilders en Hirsi Ali die de incidenten met El Tawheed aan de orde stellen. Imam Sharshaby verdedigt zich door te zeggen dat De weg van de moslim ,,een heel gewoon boek'' is dat ook bij universiteiten te krijgen is.

    • Marije van Dalen