Betalingsproblemen verdubbeld in 2003

Het aantal huishoudens dat met een incassobureau of deurwaarder in aanraking komt, is het afgelopen jaar bijna verdubbeld. Dit blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Interview-NSS heeft uitgevoerd in opdracht van Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN), Nederlands grootste organisatie op het gebied van creditmanagement.

In 2003 gaf 16 procent van de Nederlandse huishoudens aan wel eens te maken te hebben gehad met een incassobureau. Een jaar later blijkt dit voor ruim een kwart (28 procent) te gelden. Veel consumenten geven aan dat ze door ontslag, ziekte, arbeidsongeschiktheid of pensioen in de betalingsproblemen zijn gekomen.

De consument ziet voor de nabije toekomst geen verbetering. Meer dan de helft verwacht een bevriezing van het salaris en een vijfde van de huishoudens voorziet zelfs een verdere daling. Bijna een kwart verwacht hierdoor in de betalingsproblemen te komen.

Ondanks de negatieve verwachtingen blijkt dat de consument zijn uitgavenpatroon nauwelijks aanpast. Procentueel gezien wordt er ongeveer evenveel besteed, gespaard, op krediet gekocht en geleend als een jaar geleden.

De ervaring van GGN, een samenwerkingsverband van achttien incasso- en gerechtsdeurwaarderkantoren met ruim dertig vestigingen verspreid over Nederland, bevestigt de onderzoeksuitkomsten. Peter Taks, algemeen directeur van GGN, voegt er nog een ontwikkeling aan toe: ,,We zien niet alleen meer huishoudens met schulden, maar ook de hoogte van de schulden neemt toe.'' De gemiddelde hoofdsom van alle vorderingen die bij GGN zijn ondergebracht, is het afgelopen jaar gestegen met 36 procent, volgens Taks. ,,En op grond van de uitkomsten van het onderzoek en de signalen die we uit de markt opvangen, verwachten we dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten.''

Directeur Marcel van Es van Intrum Justitia, het grootste incassobureau van Nederland, liet onlangs weten dat hij het aantal incasso's onder 65-plussers in drie jaar zag verdriedubbelen. In 2003 vorderde zijn bureau van 36.000 ouderen een gemiddeld bedrag van 516 euro. Dat is ruim honderd euro hoger dan een gemiddelde incasso. Schulden bij ouderen ontstaan volgens Van Es vooral door een te laag inkomen en niet door te veel en te dure uitgaven.