Adzjarië mobiliseert reservisten

In Adzjarië, de rebelse deelrepubliek van Georgië, worden alle reservisten gemobiliseerd, kennelijk in de verwachting dat de Georgische president Michail Saakasjvili een militaire aanval op de deelrepubliek van plan is.

Saakasjvili zei gisteren echter dat de leider van Adzjarië, Aslan Abasjidze, uitsluitend met juridische middelen zal worden aangepakt.

De Adzjariërs trotseerden gisteren opnieuw de regering in Tbilisi door de Georgische minister van Landbouw de toegang tot de regio te ontzeggen. Hij werd aan de grens tegengehouden en teruggestuurd toen hij in Adzjarië arme boeren kunstmest wilde geven, onderdeel van een campagne van Saakasjvili om de armsten in zijn land te helpen.

Abasjidze ondertekende gisteren een decreet waarin hij alle `veiligheidscomité's' in Adzjarië opdracht gaf de mobilisatie van alle reservisten voor te bereiden. Officieel werd ontkend dat dit daadwerkelijk neerkomt op een mobilisatie, maar Russische media, die de tekst van het decreet hebben gezien, melden dat in het document wel degelijk sprake is van een eis tot de mobilisatie over te gaan. Eerder deze week spraken de Adzjariërs openlijk over een op handen zijnde aanval van het Georgische leger. Saakasjvili noemde dat ,,baarlijke nonsens''.

De Georgische president zei gisteren dat Georgië problemen heeft met slechts één man, Aslan Abasjidze, en met niemand anders. ,,Als die man zo doorgaat, zal de justitie in actie komen, maar alleen zij'', aldus de president, die daarmee kennelijk opnieuw wilde ontkennen dat de Georgiërs militair tegen Adzjarië willen optreden. ,,Waarschijnlijk zijn er mensen die verwachten dat er ginds [in Adzjarië] iets gebeurt, maar er zal niets gebeuren.'' Hij sprak in Kiev, waar hij op bezoek is.

Abasjidze bestuurt zijn autonome republiek al meer dan tien jaar als zijn eigen feodale vorstendom en onttrekt zich aan het gezag van de Georgische regering. Hij steekt – bijvoorbeeld – de douaneopbrengsten van de handel met Turkije, inclusief die via de belangrijke haven van Batoemi – in eigen zak. Na een felle crisis werden hij en Saakasjvili het eerder dit jaar mede dankzij Russische bemiddeling eens over een aantal geschilpunten, maar Abasjidze hield zich vervolgens niet aan de afgesproken maatregelen. Een daarvan betrof de ontwapening van Abasjidze's milities; een andere betrof de toelating van Georgische douane-inspecteurs in grensplaatsen en de haven van Batoemi. In plaats van die toe te laten eiste Abasjidze Adzjarische inspecteurs in Georgische havens buiten Adzjarië.

De Georgische regering meldde gisteren dat vrijdag omvangrijke militaire manoeuvres worden gehouden even ten noorden van de grens met Adzjarië. Daarbij werd tegengesproken dat tijdstip en plaats zouden neerkomen op een intimidatie van Adzjarië.