...terwijl Japan gijzelaars laat betalen

Japan heeft de drie Japanse gijzelaars die vorige week in Irak werden vrijgelaten 17.700 euro voor ,,vliegtickets en andere onkosten'' van repartiëring in rekening gebracht.

In Japan bestaat weinig begrip voor de twee hulpverleners en journalist, die tegen een negatief reisadvies van de regering in naar Irak zijn gereisd. Volgens commentaren van de regering en de Japanse media hebben de drie met hun actie de Japanse missie in Irak in gevaar gebracht.

In het buitenland is met name in de Verenigde Staten verontwaardigd op het nieuws gereageerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell uitte juist zijn bewondering voor de vrijgelaten gijzelaars. ,,Iedereen dient er van doordrongen te zijn dat het een groot risico is om naar een vijandig gebied te reizen'', zei Powell. ,,Maar als niemand bereid is dat risico te nemen dan komen we nooit voorwaarts.'' Voor kritiek op de drie Japanners heeft Powell dan ook geen begrip. ,,Ik ben blij dat deze Japanse burgers bereid zijn geweest zichzelf in gevaar te brengen voor een goed doel, een grote zaak. En het Japanse volk zou juist erg trots moeten zijn dat het burgers heeft die bereid zijn dit te doen.''

Veel Japanners verwijten de voormalige gijzelaars naïviteit. ,,Hoewel hun intentie goed was, dienen zij zich af te vragen waarom zij een waarschuwing van de regering hebben genegeerd'', aldus de conservatieve Japanse krant Nihon Keizai. ,,Ze hadden de Japanse humanitaire missie in Irak in gevaar kunnen brengen, zelfs de gehele buitenlandse politiek van dit land'', staat in het redactioneel commentaar.

Familieleden van de gijzelaars hebben gezegd herhaaldelijk telefonisch of per email te zijn gekritiseerd. Vooral hun pleidooi aan de Japanse regering tot terugtrekking uit Irak, één van de eisen van de gijzelnemers, vinden veel Japanners onvergeeflijk. De familieleden hebben inmiddels hun verontschuldigingen aangeboden en de medische kosten die na de bevrijding van de drie werden gemaakt, terugbetaald.