`Rode kaart'

De Europese Commissie zet morgen een al aangekondigde stap in de excessief-tekortprocedure tegen Nederland. Volgens goed ingelichte kringen stelt de Commissie in een rapport over Nederland formeel vast dat de tekortnorm van 3 procent uit het Stabiliteits- en Groeipact vorig jaar is overschreden. Het tekort kwam in 2003 uit op 3,2 procent en zal zonder maatregelen in 2004 op 3,5 procent uitkomen. Het Nederlandse kabinet heeft bezuinigingen aangekondigd om het tekort dit jaar onder de norm te brengen.

De Europese Commissie had begin deze maand bij de presentatie van haar voorjaarsprognose al gezegd voor Nederland de `rode kaart' te trekken. De opstelling van een rapport is de eerste stap in de tekortprocedure.

Toenmalig eurocommissaris Pedro Solbes zei eerder deze maand dat het ,,in ieders belang'' is dat Nederland maatregelen neemt. De `rode kaart' kan al dit jaar worden ingetrokken, als de door het kabinet aangekondigde maatregelen voldoende zijn. Het is de eerste belangrijke beleidsdaad van eurocommissaris Joaquin Almunia, opvolger van Pedro Solbes die minister werd in de nieuwe Spaanse regering. Ook over Groot-Brittannië wordt wegens een excessief tekort een rapport opgesteld. De tekortprocedure tegen Portugal wordt gestaakt, omdat het tekort tot onder de norm is gereduceerd.