Oost-Europese natuur

Nog vóór hun toetreding tot de EU meent de directeur van het Wereld Natuur Fonds, Niek van Heijst, in zijn artikel `Koester de wolf in Oost-Europa' nieuwe lidstaten `de wilde natuur' op hun grondgebied te mogen aftroggelen (Opiniepagina, 20 april). Met alle arrogantie vandien geeft hij meteen inzicht in het beleid dat hem voor `onze' nieuwe natuurgebieden voor ogen staat.

Door toetreding tot de EU zijn de Oost-Europese staten alleen onderworpen aan strengere wetgeving voor natuur en milieu. Voor de rest staat het hun vrij om westerse bemoeials met hun natuurgebieden de deur te wijzen en om vanuit hun eigen cultuurpatronen te streven naar meer economische welvaart en andere prioriteiten te stellen dan die van Van Heijst.

    • E.M. Kunz-Schmidt