Onpersoonlijk portret

Zou prins Willem-Alexander zich herkennen in het portret dat de AVRO vanavond van hem uitzendt? Voor deze aflevering van Hoge Bomen kon worden geput uit een grote hoeveelheid beeldmateriaal. Maar degenen die de prins werkelijk kennen – vrienden, familieleden – verleenden aan het programma geen medewerking. Zo is – noodgedwongen – een keurig, onpersoonlijk en weinig verrassend beeld ontstaan. Belangrijke bron is ex-royaltyverslaggever Rob Knijff.

Uit het portret rijst het beeld op van een aardige jongen, geen intellectuele hoogvlieger en – mits buiten het oog van de camera's – in voor een lolletje. Op Knijffs vraag waarom de kroonprins niet aan een bepaalde koninklijke reis deelnam, antwoordde Willem-Alexander: ,,Dat moet je aan het opperhoofd in de grote wigwam vragen.'' Hij is minder ongenaakbaar dan Beatrix, stelt historicus J. van den Berg vast, en staat dichter bij het volk. ,,Hij is ontspannener dan zijn moeder'', aldus deze prinselijke leermeester, ,,en vaart op zijn sociale intelligentie.''

Als scholier maakte de kroonprins op zijn toenmalige rector een wat plompe indruk. Zijn humeur zowel als zijn schoolprestaties leden destijds onder de depressieve klachten van prins Claus. Het imago van `prins pils' dat Willem-Alexander tijdens zijn studietijd verwierf, wordt ondersteund door een privé-filmpje van een gemoedelijk zooiende Willem-Alexander. De prins heeft een uitstekend geheugen, leert deze uitzending voorts, maar ontleende zijn kennis liever aan een goed gesprek dan aan colleges of studieboeken. Respect dwong de prins af op een door hem voorgezeten waterconferentie, toen hij protesterende antiglobalisten tot bedaren wist te krijgen. Onder leiding van hofdominee Carel ter Linden voert Willem-Alexander maandelijks een groepsgesprek over ethische en religieuze kwesties, meldt Hoge Bomen.

Bewonderende zowel als terughoudende woordvoerders stonden een compleet portret in de weg. Als niet ook Willem-Alexanders ongelukkige verwijzing (,,beetje dom'' volgens Máxima) naar de brief van ex-dictator Videla in een Argentijnse krant ter sprake was gekomen, had deze aflevering het predikaat hagiografie verdiend. Nu vangt deze hoge boom slechts een zuchtje wind.

Hoge bomen, AVRO, Ned.1, 21.07-21.53u.

    • Tom Rooduijn