Onjuiste aanval op PvdA

In het artikel `Eurlings `in steek gelaten' door PvdA' (NRC Handelsblad, 20 april) slaat CDA-Kamerlid Camiel Eurlings wild om zich heen in de richting van de PvdA. Hij suggereert dat de PvdA onveiligheid en terrorisme niet krachtig zou willen bestrijden. Hij stelt dat de PvdA tegenstander is van het gebruik van informatie van de inlichtingendiensten als bewijsmateriaal in strafzaken tegen terroristen. Dat is onzin. In het terrorismedebat zei PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos juist, ik citeer: ,,Wij staan open voor zinvolle voorstellen op dat vlak.'' Hij heeft verder het voorstel gedaan om alle kennis en informatie die beschikbaar is, te bundelen en één onderzoeksrechter te benoemen die zich speciaal bezighoudt met terrorismebestrijding. Het is minister Donner (CDA) die nu snel moet komen met voorstellen over het gebruik van materiaal van inlichtingendiensten in strafzaken. Niet de PvdA, maar Eurlings' geheugen laat hem in de steek. Zou hij nog wel weten dat hij zelf blind voorstander was van de oorlog tegen Irak, omdat Saddam Hussein beschikt, ik citeer Eurlings – ,,over biologische, chemische en wie weet zelfs nucleaire wapens''? Ik vrees van niet.