Onderzoek naar niet-criminele jongeren in cel

De Nationale Ombudsman stelt een onderzoek in naar het verblijf van niet-criminele jongeren in jeugdgevangenissen. Het gaat hierbij om jongeren die geen strafbaar feit hebben gepleegd, maar door de kinderrechter voor tijdelijke opvang in een jeugdgevangenis zijn geplaatst. De jongeren wachten daar op een plaats in een behandelinrichting.

Aanleiding voor het onderzoek is een klacht van advocaat R.P. Zwarts namens zijn cliënt, een meisje van twaalf jaar dat negen maanden in de jeugdgevangenis Het Poortje in Groningen heeft moeten wachten op in een behandelinrichting. Inmiddels is zij geplaatst.

Er zijn onvoldoende behandelplaatsen, zegt Zwarts. ,,Vaak moeten deze kinderen maanden wachten in een jeugdgevangenis en ze hebben geen idee wanneer er een plaats voor ze zal zijn. Die uitzichtloosheid is schrijnend.'' Onlangs vroegen kinderrechters in een manifest aandacht voor hetzelfde probleem.

Het onderzoek van de ombudsman richt zich zich op de volledige groep niet-criminele jongeren die in een jeugdgevangenis wachten op een plaats in een behandelinrichting. Een woordvoerder van de Nationale Ombudsman: ,,Wij kunnen pas een onderzoek starten als er een klacht ligt. Die ligt er nu. Maar omdat de problemen veel breder zijn, wordt het onderzoek ook breder.''

De ombudsman zal kijken naar de wachttijden voor de behandelplekken. Daarnaast richt het onderzoek zich ook op de omstandigheden waaronder niet-criminele jongeren in een jeugdgevangenis verblijven. De ombudsman bekijkt de mogelijkheden voor de jongeren om onderwijs te volgen en om behandeling te krijgen voor psychische problemen. Het onderzoek moet tevens uitwijzen om hoeveel jongeren het precies gaat en hoe in de jeugdgevangenissen wordt omgegaan met het samenplaatsen van deze jongeren met jongeren die wel een strafbaar feit hebben begaan.

De sector justitiële jeugdinrichtingen van het ministerie van Justitie heeft gesloten opvanginrichtingen (jeugdgevangenissen) en behandelinrichtingen. Een behandelinrichting kan gesloten of open zijn.

De niet-criminele jongeren zijn meestal onder toezicht gesteld van een jeugdzorginstelling. Met een machtiging van de kinderrechter voor een crisisplaatsing zijn zij tijdelijk in een jeugdgevangenis geplaatst, in afwachting van plaatsing in een behandelinrichting. Het gaat veelal om jongeren met een ernstige gedragsstoornis of om hardnekkige weglopers.