`Norm mestbeleid moet scherper'

Nederland zal de normen in het nieuwe mestbeleid flink moeten aanscherpen, wil het in de buurt komen van de milieudoelstellingen die Europa hiervoor heeft gesteld. Door de ophoping van fosfaat in de bodem worden sloten en beken, en dus het drinkwater, vervuild. Doorgaan op de ingeslagen weg zal ervoor zorgen dat de kosten voor mestafzet hoog blijven en met name de intensieve veehouders ,,meer in financiële problemen'' komen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vandaag het rapport `Mineralen beter geregeld' gepresenteerd.