Nederland hoogste op index voor steun aan Derde Wereld

Nederland scoort voor de tweede achtereenvolgende keer het hoogst op de zogeheten coherentie-index. Dit is een niet officiële ranglijst die aangeeft in hoeverre 21 rijke landen met hun beleid ontwikkelingslanden ter wille zijn.

Het gaat niet slechts om gelden voor ontwikkelingssamenwerking maar bijvoorbeeld ook om invoertarieven voor landbouwproducten uit ontwikkelingslanden en de mate waarin rijke landen openstaan voor migranten. Ook wordt bekeken wat de bijdrage van de rijke landen is aan vrede en veiligheid, milieukwesties en technologie in ontwikkelingslanden.

Het onafhankelijke Center for Gobal Development (CGD) in Washington kende Nederland voor het afgelopen jaar het cijfer 6,7 toe. Daarmee prijkt Nederland samen met Denemarken op de eerste plaats. Vorig jaar, toen de index voor het eerst werd samengesteld, stond Nederland ook al bovenaan, zij het met een 5,6. In beide jaren werden overigens niet exact dezelfde normen gehanteerd.

Het relatief gesloten Japan, in absolute termen een van de grootste donorstaten ter wereld, stond net als vorig jaar onderaan de lijst. Ook Noorwegen, een andere belangrijke donor, stond slechts zevende wegens een zeer protectionistisch beleid voor de eigen boeren.

Ondanks zijn eerste plaats presteerde Nederland op sommige terreinen duidelijk minder dan andere landen. De Verenigde Staten en Canada bijvoorbeeld zijn veel toegankelijker voor migranten. Nederland doet het daarentegen weer uitstekend met de hoogte van zijn begroting voor ontwikkelingssamenwerking.

Ook onderscheidde Nederland zich met een goed cijfer (6,7) voor investeringen in ontwikkelingslanden. Daarbij worden door het Center for Global Developmentniet slechts directe investeringen door bedrijven geteld maar ook de mate waarin regeringen van rijke landen bereid zijn te assisteren bij zulke investeringen, bijvoorbeeld door kredieten te herverzekeren.

Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) toonde zich ingenomen met de hoge plaats van Nederland op de index. Ze onderstreepte dat coherentie in het beleid een hoeksteen van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid blijft.