Mediation

Met verbazing heb ik kennisgenomen van het voornemen van minister Donner om mediation in bepaalde gevallen verplicht te stellen alvorens een zaak bij de rechter kan worden aangekaart. Niet dat het geen goed idee is, integendeel: het is van groot belang om de druk op de rechterlijke macht te verminderen en mediation kan daar een uitstekend hulpmiddel bij zijn. Het is echter vreemd dat tegelijkertijd de bevoegdheid van de lokale ombudsman om onderzoek te doen bij conflicten tussen burger en overheid wordt beperkt. In de nieuwe wet Extern Klachtrecht, die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld, vervalt de bevoegdheid van de ombudsman op het moment dat de burger nog de mogelijkheid van bezwaar en/of beroep tegen een beslissing van de overheid heeft.

Op dit moment heeft de burger in Amsterdam, Rotterdam en in een aantal andere gemeenten met een lokale ombudsman nog de keus om zich hetzij tot de rechter, hetzij tot de ombudsman te wenden. Het voordeel van de ombudsman is dat deze gratis en snel is en in veel gevallen zal inzetten op een praktische oplossing. Hierdoor worden onnodige procedures voorkomen en dat is precies wat de minister ook beoogt met het inzetten van mediation. Wanneer de burger verplicht wordt een bezwaarschrift in te dienen, gebeurt het tegenovergestelde. De toch al onbeheersbare stroom van bezwaarschriften wordt nog groter, en ook de druk op de bestuursrechter neemt nog verder toe. Om voor mij onnaspeurbare redenen lijkt hier met twee maten gemeten te worden.

    • Nora Salomons
    • Ombudsman van Amsterdam